20 sep 2015

Ventilasjonsforhold i Maridalsveien 64

Ventilasjonsmetoden i borettslaget er - Naturlig oppdrift

Dette er den mest vanlig i eneboliger, rekkehus og bygårder/blokker fra før 1970.

Kort fortalt fungerer metoden slik:

Luft tilføres boligen via ventiler i yttervegg/lyrer over eller under vindu.

Luft trekkes ut av boligen via rister/klaffventiler i bad, WC og kjøkken gjennom murte sjakter/piper til avslutning over tak. Det kan være felles sjakt fra alle leiligheter beliggende over hverandre i samme oppgang, eller det kan være en sjakt/kanal fra hver leilighet som føres parallelt over tak.

Det er ingen mekaniske innretninger som påvirker luftstrømmen og ventilasjonsstrømmen er ofte sterkt avhengig av rådende værforhold (barometertrykk)

Hvis det stadig forekommer problemer av type som skissert nedenfor, bør både styret og den enkelte beboer vurdere å foreta seg noe i forhold til ventileringen av leiligheten.

Det er mye og ofte dugg på vinduer og vann i vinduskarmer.

Våtroms-vegger er fuktige lenge etter bruk av vann (dusj etc.).

Det er tung luft inne. Luften virker stinn og innestengt når man kommer utenfra.

Naboens matlukt o.a. kommer inn i leiligheten via intern lekkasje.

De vanligste årsakene til ovennevnte problemer er:

1. Beboer har stengt (tettet, malt over, kledd inn etc.) en eller flere avtrekksventiler og eller lyrer/ventiler i yttervegg.

2. Beboer har koblet avtrekksapparater (for eksempel kjøkkenvifte) til avtrekksventilen.

3. Avtrekkskanaler- og ventiler er tilstoppet av lo og skitt etter mange års drift og har ikke lengre dimensjonert kapasitet.

4. Ildsteder i leiligheten trenger store mengder luft og kan ved bruk ødelegge det naturlige avtrekket og i stedet snu luftstrømmen i avtrekkssjaktene.

Pkt. 1 og 2 er som regel godt kjente fenomener for de fleste styrer. Det bør jevnlig deles ut informasjon om slike problemer og det må presiseres at slike forhold er ødeleggende for ventilasjonen og i strid med retningslinjene og regelverket i borettslaget.

Avtrekksventiler på kjøkken og bad skal være åpne året rundt

Tilluftsventiler i fasade/vinduer skal være åpne året rundt, men åpningen kan reguleres etter utetemperaturen.

Kjøkkenvifter skal aldri være tilkoblet avtrekkssystemet

Spalteventiler (som regel i terskel under dør) som sikrer luftforflytning i leiligheten må ikke tettes eller fjernes. (særlig viktig for baderoms-dør)

Alle ventiler (tilluft og avtrekk) må rengjøres med jevne mellomrom. Støvsuger, børster og såpevann og klut blir nødvendig.

Pkt. 3 – Kan være en større sak en man tror. Allerede ved begrenset groing i kanalene vil luftmengden i kanalene bli kraftig redusert. For å rette på dette må kanalene renses innvendig. Dette kan være kostbart, men ofte helt nødvendig. Mange useriøse aktører på markedet, så pass på å orientere dere godt i forkant. Videofilm av utvalgte kanalstrekk etter rengjøring gir god dokumentasjon.

Pkt. 4 – Kun aktuelt for boliger med peis/vedovn. Det bør være ett ekstra luftinntak i rommet hvor ildstedet befinner seg. Dette luftinntaket kan være stengt så lenge ikke ildstedet er i bruk.

God ventilasjon er viktig for trivsel, helse, og for forebygging av astma og allergi sykdommer.

God ventilasjon er videre viktig for å unngå bygningsskader som følge av mugg, sopp og råte.